Aksinja Kermauner

Aksinja Kermauner

Pesnica, pisateljica in tiflopedagoginja dr. Aksinja Kermauner (1956) se je po končani gimnaziji vpisala na Pedagoško akademijo, smer slovenski jezik–likovni pouk. Po diplomi iz slovenščine se je leta 1987 zaposlila na Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Svoje izkušnje in znanje s področja slepote in slabovidnosti deli skozi monografije in članke s tematiko slepote in slabovidnosti. Piše tudi otroško in mladinsko literaturo ter literaturo za odrasle (izdanih 27 knjig). Je avtorica 3 monokomedij in prve slovenske tipne slikanice Snežna roža. Vodi zelo odmeven projekt »Knjigovanje« - natečaj za otroke iz vrtcev in OŠ v Sloveniji in zamejstvu, kjer otroci izdelujejo lutke najljubšega slovenskega književnega lika, s čimer se spodbuja branje slovenskih otroških in mladinskih leposlovnih del.

Avtorica pravljic Aksinja Kermauner
Vse avtorjeve pravljice