Psihologinja svetuje

Psihologinja svetuje

Odločno proti nasilju.

Pravljice o medvrstniškem nasilju so dobrodošle za pogovor z otroki o tem, kaj je prav in kaj narobe, na kakšen način se lahko odzovemo v primeru nasilja ter kako ravnati, ko nas preplavijo močna čustva. Izbrane pravljice delujejo tudi preventivno, saj otrokom predstavijo, kako prepoznati nasilje in ga preprečiti.

Starši in vzgojitelji, o nasilju se je treba pogovarjati

Prav je, da se o različnih oblikah nasilja pogovarjamo tako doma, v šoli kot tudi že v vrtcu. Dobra iztočnica za bolj poglobljen pogovor so ilustracije in vprašanja, ki spremljajo pravljice.

Prek pravljičnih junakov otrokom lažje predstavimo različne primere medvrstniškega nasilja in posledice takšnih ravnanj. Otroci tako tudi lažje izrazijo svoje misli in občutja ter spregovorijo, če se nasilje izvaja nad njimi ali njihovimi sovrstniki.

Ampak, odrasli, zapomnimo si, da tistih, ki izvajajo nasilje, ne označujemo z besedo nasilnež, temveč z opisom njihovega dejanja opozorimo na neprimerno vedenje. Osredotočamo se torej na neprimerno vedenje in ne na osebo ali pravljični lik.

To mi ni všeč!

Izbrane pravljice pomagajo otrokom razvijati pomembne veščine: kako se odzvati, če je kdo od otrok do njih nasilen.

Namesto da, na primer, udarijo nazaj, lahko rečejo, da jim »to ni všeč«, »tega nočem«, »nehaj« ali pa gredo preprosto stran. Če so v stiski ali vidijo, da je kdo drug žrtev nasilja, pa to povedo nekomu od odraslih.

Otroci se skozi pravljice naučijo tudi ustreznih načinov izražanja in obvladovanja svojih močnih čustev, saj jih vendar včasih čutimo vsi.

Mag. Mateja Štirn, psihologinja (ISA Institut, Program NEON)

00:0000:00
V vrsti za predvajanje