Posebni pogoji uporabe aplikacije

Posebni pogoji uporabe mobilne aplikacije Lahkonočnice

Veljavnost: od vključno 1.4.2023

A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana

Uvod

1. S Posebnimi pogoji uporabe mobilne aplikacije Lahkonočnice, družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Ameriška ulica 4, Ljubljana, matična številka: 1196332000, ID za DDV: SI60595256 (v nadaljevanju: A1), določa pogoje uporabe mobilne aplikacije Lahkonočnice ter pravice in obveznosti A1 in Uporabnika mobilne aplikacije Lahkonočnice.

2. Posebni pogoji mobilne aplikacije Lahkonočnice (v nadaljevanju: Pogoji): so pogoji pod katerimi A1 omogoča uporabnikom dostop in uporabo mobilne aplikacije Lahkonočnice.

3. Mobilna aplikacija Lahkonočnice (v nadaljevanju: Aplikacija): je storitev, ki omogoča predvajanje sodobnih slovenskih zvočnih pravljic, prebiranje teh pravljic, označevanje (všečkanje) priljubljenih pravljic in njihovo dodajanje v uporabnikove sezname pravljic, všečkanje pisateljev, pripovedovalcev, ilustratorjev in uredniških seznamov tematskih pravljic.

4. Uporabnik Aplikacije: je vsaka fizična oseba, ki se registrira v Aplikacijo in sprejme te Pogoje.

5. Registracija: je postopek, opisan v nadaljevanju teh Pogojev, namenjen dostopu do Aplikacije in njeni uporabi.

Registracija in uporaba Aplikacije

6.  Pogoj za uporabo Aplikacije je registracija in sprejem teh Pogojev.

7. A1 si pridržuje pravico, da v primeru nedovoljene uporabe Aplikacije in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi Aplikacije s strani Uporabnikov ali katerihkoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe osebnega gesla, izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov Uporabnikov ali zaradi varstva pravic in interesov katerihkoli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do Aplikacije).

8. Aplikacija je Uporabnikom dostopna v slovenskem jeziku.

9. Vsebine v Aplikaciji, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itn.), so avtorskopravno zaščitene. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, dostopnih v Aplikaciji, je A1 oz. oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno. Vsebin, ki so last A1 oz. je A1 imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi, Uporabnik ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršen koli drug način predelovati ali širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja A1. Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila.

10. Blagovne in storitvene znamke v  Aplikaciji, so last A1 oz. je A1 imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi. Uporabnik navedenih blagovnih in storitvenih znamk ne sme uporabljati brez izrecnega predhodnega dovoljenja A1.

Pravice in obveznosti Uporabnika mobilne aplikacije Lahkonočnice

11. Uporabnik Aplikacije je dolžan pred Registracijo prebrati te Pogoje in jih ob Registraciji tudi sprejeti. Pogoji skupaj z opravljenimi storitvami v Aplikaciji predstavljajo vsebino pogodbe med A1 in Uporabnikom.

12. Uporabnik Aplikacije je dolžan osebno geslo varovati z najvišjo stopnjo skrbnosti in podatkov, ki so potrebni za uporabo osebnega gesla, ne sme posredovati nobeni tretji osebi. Uporabnik Aplikacije je dolžan A1 nemudoma sporočiti vsako zlorabo ali sum zlorabe pri uporabi osebnega gesla. V tem primeru A1, na zahtevo Uporabnika, izvede blokado in izbris predhodne registracije, v skladu s 17. točko teh Pogojev.

13. Uporabnik Aplikacije A1 izrecno zagotavlja:

• da ne bo zlorabil ali poskusil zlorabiti Aplikacije;

• da ne bo izvajal ali poskusil izvajati nedovoljenih dostopov do Aplikacije;

• da ne bo uporabljal ali poskusil uporabljati Aplikacije na nedovoljen način (kar vključuje, vendar ni omejeno, uporabo Aplikacije v nasprotju s temi Pogoji).

Pravice in obveznosti A1

14. A1 si po svojih najboljših močeh prizadeva za čimbolj nemoteno delovanje Aplikacije, vendar ne odgovarja za nobene posledice delnega ali popolnega izpada in za kakršnokoli prekinitev ali motnjo pri dostopu do in/ali uporabi Aplikacije.

15. A1 Uporabnike znotraj Aplikacije (predvidoma 1x mesečno) obvešča o novostih, povezanih z vsebino Lahkonočnic ali funkcionalnostmi Aplikacije. Obveščanje, ki se nanaša izključno na delovanje Aplikacije in vsebine v njej, šteje za izvajanje storitev A1 po teh pogojih in nima narave neposrednega trženja.

16. A1 sme brez predhodnega obvestila prekiniti delovanje Aplikacije, če je to potrebno zaradi izvajanja postopkov vzdrževanja in/ali kakršnihkoli drugih tehničnih razlogov.

17. A1 si po svojih najboljših močeh prizadeva za preprečitev nedovoljenih dostopov do Aplikacije in/ali nedovoljeno uporabo Aplikacije in/ali kakršne koli druge zlorabe pri dostopu do oz. uporabi Aplikacije, vendar ne odgovarja za nobene posledice, ki bi Uporabnikom ali komurkoli tretjemu nastale zaradi takšnih nedovoljenih dostopov in/ali nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu do Aplikacije. A1 si pridržuje pravico, da v primeru nedovoljenih dostopov in/ali nedovoljene uporabe Aplikacije in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu do oz. uporabi Aplikacije izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov Uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih koli drugih oseb.

18. A1 si po svojih najboljših močeh prizadeva za varen način prenosa osebnih in drugih zaupnih podatkov preko zaščitenih strežnikov, ki podpirajo Aplikacijo, za varno hranjenje podatkov in zaščito podatkov pred nepooblaščenimi dostopi, zlorabami, izgubami in spremembami.

19. Uporabnik Aplikacije je seznanjen in se strinja, da ob izpisu iz Aplikacije izgubi pravico dostopa do Aplikacije in do tam zabeleženih podatkov, ki se bodo izbrisali v roku 14 dni od prejema zahteve za izbris vseh podatkov iz Aplikacije.

Osebni podatki

20. Uporabnik Aplikacije bo A1 za namen registracije in uporabe Aplikacije posredoval določene osebne podatke. V postopku registracije je potrebno vpisati elektronski naslov uporabnika ter določiti osebno geslo.

21. Obdelava osebnih podatkov, v postopku Registracije, prijave v Aplikacijo ter pošiljanje obvestil o novostih, povezanih z vsebino Lahkonočnic ali funkcionalnostmi Aplikacije temelji na pravnem temelju izvajanja pogodbe, ki se sklene med A1 in Uporabnikom ob Registraciji s strani Uporabnika, skladno s točko (b) 6/1 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

22. Podrobne informacije v zvezi z obdelavo podatkov, so na voljo v Politiki varstva osebnih podatkov A1, ki je objavljena na A1.si.

23. Uporabnik, ki aplikacije ne želi več uporabljati, se izpiše iz Aplikacije.

Končne določbe

24. Predmetni pogoji začnejo veljati 1.4.2023.

25. Dodatne informacije in pomoč v zvezi z uporabo Aplikacije so Uporabnikom na voljo na e-mailu lahkonocnice@A1.si.

00:0000:00
V vrsti za predvajanje