Milka Teropšič

DU Postojna

Milko med številnimi konjićki še danes najbolj osrečuje pletenje. Uživa pa tudi v branju, zato se zelo veseli, da je v Lakonočnicah lahko pripovedovalka in otroke pomaga nežno zazibati v sen.