Ladka Bajc

Ladka Bajc

Ladka Bajc (1950) živi v Domu upokojencev Postojna eno leto. Po poklicu je bila čistilka, prosti čas pa je izkoristila za gledanje televizije, branje in reševanje križank. Še vedno zelo rada bere, pogosto se odpravi tudi na sprehod. Svojih otrok nima, zato se bo kot pripovedovalka Lahkonočnic preizkusila v popolnoma novi vlogi.

Pripovedovalka pravljic Ladka Bajc
Vse pravljice pripovedovalca
Pripovedovalci bodo veseli pisma ali risbice tvoje najljubše Lahkonočnice.