Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta www.lahkonocnice.si 

1 Opredelitev pojmov

A1 Slovenija je družba A1 Slovenija, d. d., s sedežem na naslovu Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana.

Uporabnik je uporabnik spletnega mesta www.Lahkonocnice.si oz. www.Lahkonočnice.si.

Spletno mesto je spletno mesto družbe A1 Slovenija, dostopno na naslovu www.Lahkonocnice.si oz. www.Lahkonočnice.si.

Splošni pogoji so ti splošni pogoji spletnega mesta Lahkonocnice.si, ki določajo pogoje, omejitve in način uporabe spletnega mesta.

Vsebine so vsi podatki, informacije, gradiva in druge vsebine, objavljene na spletni strani, kar med drugim vključuje tudi besedila, slike, fotografije, glasbo, video vsebine, programsko opremo, zvočne vsebine, grafiko, blagovne in storitvene znamke ter drugo.

2 Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

A1 Slovenija samostojno določa ponudbo storitev in pogoje izvajanja storitev ter vse ostalo v zvezi s spletno stranjo.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele in podstrani. Poleg teh splošnih pogojev lahko za nekatere dele, podstrani ali za nekatere uporabnike veljajo posebni pogoji ali navodila.

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh poznejših obiskih. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema vse določbe teh splošnih pogojev in se strinja z njimi ter da je seznanjen s Politiko varstva osebnih podatkov A1 Slovenija, ki ureja način obdelave osebnih podatkov s strani A1 Slovenija.

Ti splošni pogoji se lahko kadar koli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

3 Uporaba spletnega mesta 

Uporabnik je dolžan uporabljati spletno mesto v skladu s splošnimi pogoji, morebitnimi navodili in veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki sta skladna z namenom, s katerim A1 Slovenija zagotavlja spletno stran. V primeru kakršne koli kršitve teh splošnih pogojev (kot npr. zloraba spletne strani na spletnem mestu) je uporabnik kršitelj A1 Slovenija in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, A1 Slovenija pa ima pravico onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo spletne strani.

Uporabnik je dolžan uporabljati spletno mesto izključno v nekomercialne namene. Uporaba spletnega mesta in storitev za prenašanje škodljivih programov (kot npr. virusov), kakor tudi kakršna koli druga zloraba spletnega mesta sta prepovedani. Uporabnik A1 Slovenija odgovarja za vso škodo, ki A1 Slovenija nastane, če uporabnik spletno mesto uporablja v komercialne namene ali če spletno mesto uporablja za prenašanje škodljivih programov, kakor tudi, če spletno mesto zlorabi na kakršen koli drug način.

A1 Slovenija sme brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje spletnega mesta: (i) če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče in iz drugih podobnih vzrokov tehnično ne more zagotavljati spletnega mesta ter (ii) če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del na omrežju oz. drugi infrastrukturi.

4 Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itn.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu, je A1 Slovenija oz. oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Vsebin, ki so last A1 Slovenija oz. je A1 Slovenija imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi, uporabnik ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršen koli drug način širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja A1 Slovenija.

Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila.

Blagovne in storitvene znamke, objavljene na spletnem mestu, so last A1 Slovenija oz. je A1 Slovenija imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi. Uporabnik navedenih blagovnih in storitvenih znamk ne sme uporabljati brez izrecnega predhodnega dovoljena A1 Slovenija.

5 Izključitev odgovornosti

A1 Slovenija se po svojih najboljših močeh trudi na spletnem mestu zagotavljati točne in aktualne vsebine, vendar ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin.

A1 Slovenija prav tako ne prevzema odgovornosti za:

  • morebitno nedosegljivost spletnega mesta,

  • motnje pri dostopu do spletnega mesta,

  • slabšo kakovost spletnega mesta,

katero koli drugo napako na spletnem mestu in v zvezi z njim.

Uporabniki uporabljajo vsebine in storitve na lastno odgovornost.

A1 Slovenija si v okviru uporabe spletnega mesta ter v okviru svojih tehničnih zmožnosti prizadeva zagotavljati tajnost in varnost podatkov. Za morebitne vdore v podatke spletnega mesta A1 Slovenija ne odgovarja.

Če uporabnik zlorabi spletno mesto tako, da z uporabo spletnega mesta nedovoljeno posega v pravice tretjih, A1 Slovenija ne odgovarja tretjemu za tovrstno ravnanje uporabnika. A1 Slovenija, njegovi zaposleni, zunanji sodelavci in poslovni partnerji v nobenem primeru niso odgovorni za neposredno, posredno, naključno, specialno ali posledično škodo oziroma kakršno koli povzročeno škodo, kot sledi:

  • za osebne poškodbe in zdravstvene posledice katere koli nravi, povzročene posredno ali neposredno z ogledom ali uporabo spletnega mesta;

  • za nepooblaščeno uporabo strežnikov in strežniških sistemov ter s tem ogrožanje osebnih informacij uporabnikov oziroma vseh hranjenih informacij;

  • za katero koli prekinitev prenosov s spletnega mesta ali nanj;

  • za napake v programski kodi, viruse, trojanske konje ali podobno.

Uporabnik sam nosi vse stroške, povezane z uporabo spletnega mesta.

6 Končne določbe 

Ti splošni pogoji so na voljo na spletnem mestu na spletnem naslovu:

A1 Slovenija sme te splošne pogoje kadar koli spremeniti v skladu z lastno odločitvijo.

A1 Slovenija bo obvestil uporabnike o spremembah teh splošnih pogojev in ostalega v okviru spletne strani na običajno zanesljiv način (z objavo na spletni strani).

Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami splošnih pogojev in ostalega v okviru spletne strani, če po objavi sprememb nadaljuje uporabo spletne strani.

Neveljavnost katere koli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Dodatne informacije v zvezi z uporabo spletne strani so uporabnikom na voljo na telefonski številki 040 40 40 40 in elektronskem naslovu info@A1.si.

Ti splošni pogoji začnejo veljati 1. 3. 2020.

00:0000:00
V vrsti za predvajanje